De Oranjevereniging kan niet zonder donateurs!

Alleen dankzij de bezoekers, vrijwilligers, sponsors en donateurs is dit feest jaarlijks mogelijk! Ben je geen vrijwilliger of sponsor? Wordt dan voor slechts 8 EURO per jaar donateur. De stichting kan deze bijdrage heel goed gebruiken. Donateurs krijgen korting op de toegangskaart voor het feest op de zaterdagavond.

Wist u dat u ook een bijdrage kunt leveren door het inleveren van uw oud papier? Uw oud papier kunt u in de grote, groene container bij de school aan de Voorsterweg kwijt. De container staat er op elke eerste maandag t/m woensdag van de maand.

Wordt donateur!! Stuur een email naar secretaris@oc-oeken.nl, namens de Oranjecommissie Oeken hartelijk bedankt!!